Databox logo Databox logo

Data Centar

Kolokacija

Kolokacija - Smjestite svoju opremu u najpouzdaniji Data Centar u Hrvatskoj

Smještaj poslužitelja, odnosno servera, kao i mrežne opreme, nije uvijek moguć na lokaciji vlastitog poduzeća. Ponekad se razlog krije u manjku prostora, ali češće u neadekvatnim uvjetima, manjku osoblja educiranog za održavanje i otklanjanje problema te nemogućnosti uspostavljanja potrebnih sigurnosnih standarda.

Sigurnost vas više ne treba brinuti

Upravo se zato korisnici oslanjanju na uslugu Kolokacije - temeljnu uslugu unutar DataBox podatkovnog centra. Najmom IT ormara unutar najpouzadnijeg Data Centra u Hrvatskoj, vaša će serverska i mrežna oprema biti sigurna, a rizici poput prekida opskrbe električnom energijom ili prirodnih nepogoda bit će svedeni na minimum.

Konstantno i redundantno napajanje električnom energijom (2N+1), održavanje temperature i vlage rashladnim sustavima (2N+1), vatrodojava i vatrogašenje, telekomunikacijska povezanost sa svijetom i fizička sigurnost više vas nikada neće brinuti, jer će vaša IT infrastruktura biti zaštićena od rizika koji mogu ugroziti vaše poslovanje. Usluga kolokacije omogućava vam da nastavite sami upravljati vlastitom IT opremom, ali eliminira rizike koji nedvojbeno postoje na vašoj lokaciji. Čak i kada biste bili spremni na ulaganje u izgradnju vlastitog prostora za smještaj Data Centra, ne biste mogli doseći razinu redundancije i sigurnosti koju pruža DataBox - #01 Privatni podatkovni centar u Hrvatskoj.

Prednosti DataBox kolokacije

Smještanje vaše opreme unutar podatkovnog centra koji odgovara Tier 3 i Tier 4 standardima, idealan je način za produžiti vijek trajanja vaše opreme. Uptime od 100% osigurava vam kontinuitet poslovanja, čime se mogućnost gubitka podataka i nastanka neugodnih situacija svodi na minimum. U kombinaciji s DataBox Cloud uslugama, DC kolokacija postaje vaš štit u većini situacija.

Prednosti kolokacije unutar DataBox data centra:

  • Skalabilnost - jednostavna nadogradnja i zakup više prostora za pohranu opreme
  • Cross Connect - DataBox je carrier neutral podatkovni centar
  • Pouzdanost 2N - potpuna redundancija rashladnih sustava i sustava napajanja električnom energijom
  • Automatizirani Siemens vatrodojavni sustav (NOVEC 1230) - najviša razina protupožarne zaštite
  • Poslužiteljsko/komunikacijski ormari - od 42 do 48 Unita
  • Dedicirani pristup - mrežni (remote) pristup vašoj opremi s javnom IP adresom
  • Remote hands & eyes 24/7/365 - naš tim upotpunjuje vaš tim i štedi vaše resurse
  • SupraControl nadzor (per user) - kontrola pristupa i nadzor operativnih uvjeta unutar IT ormara